chart gd3b114c0d 1920

Bing Chat wprowadza innowacyjną funkcję pozwalającą na wywnioskowanie prawdopodobieństwa rynkowych cen akcji w przyszłości. Mikhail Parakhin z Microsoft Bing ogłosił, że ta funkcja jest obecnie wprowadzana, i dodaje: „Myślę, że żadne bezpłatne narzędzie konsumenckie jeszcze nie oferuje tego rodzaju funkcjonalności”.

Aby wyjaśnić, Michaił Parakhin podkreślił, że „nie jest to system przewidywania cen akcji – jest to raczej prezentacja aktualnych cen opcji w formie graficznej”.

Informację tę przekazał na Twitterze, pisząc: „Nowa funkcja, którą wprowadzamy: wnioskowanie o prawdopodobieństwie przyszłych cen akcji na podstawie cen opcji. Myślę, że żadne bezpłatne narzędzie konsumenckie nie oferuje jeszcze czegoś takiego. Zauważcie, jak rozmowy na temat zarobków zwiększają niepewność”.

W załączonym zrzucie ekranu widać, że po prawej stronie wykresu giełdowego znajduje się sekcja dotycząca przewidywanych wartości. Dzięki Bing Chat możemy dowiedzieć się, czy prognozuje on wzrost czy spadek akcji. Ta funkcja ma na celu dostarczenie dodatkowej informacji i ułatwienie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

kliknij po pełny rozmiar

Wprowadzenie takiej funkcji przez Bing Chat jest znaczącym krokiem naprzód w dziedzinie analizy rynku. Tradycyjnie, inwestorzy i analitycy muszą polegać na różnych narzędziach i wiedzy eksperckiej, aby ocenić przyszłe trendy cenowe. Teraz, dzięki wykorzystaniu danych z cen opcji, Bing Chat oferuje nową perspektywę i pomaga zrozumieć, jakie są prawdopodobieństwa wzrostu lub spadku akcji.

Ta nowa funkcja jest szczególnie istotna w kontekście rozmów na temat wyników finansowych i raportów kwartalnych przedsiębiorstw, które często wpływają na zachowanie cen akcji. Wprowadzenie tej funkcji pozwala użytkownikom Bing Chat na lepsze zrozumienie potencjalnych skutków tych informacji na rynku.

Bing Chat staje się coraz bardziej zaawansowanym narzędziem, dostarczającym użytkownikom bardziej szczegółowych danych i informacji. Dzięki tej nowej funkcji użytkownicy będą mieli łatwiejszy dostęp do analiz rynkowych i będą w stanie podejmować bardziej świadome decyzje inwestycyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *