error 7869555 1920

Gary Illyes z Google odpowiedział na pytanie, co jest mniej problematyczne w użyciu: miliony stron błędów 404 czy przekierowania 301. Jego odpowiedź wyjaśniła, jak powinniśmy podchodzić do każdego z tych kodów stanu.

Pytanie było proste:

„Co jest mniej szkodliwe: posiadanie milionów stron błędów 404 czy milionów przekierowań 301, gdzie strony sprzedawanych produktów przekierowują do nadrzędnej strony z listą?”

Odpowiedź również była prosta, choć mogła być bardziej szczegółowa.

Gary odpowiedział:

„Kody statusu 404 są całkowicie nieszkodliwe, tak samo jak kody 301.

Musisz zdecydować, co jest lepsze dla twojego scenariusza i postępować zgodnie z tym.”

Kody stanu to termin, którego Gary użył, odnosząc się do odpowiedzi 404 i 301. Oba są komunikatami serwera w odpowiedzi na żądanie strony internetowej (wysłane przez przeglądarkę lub bota).

Kiedy przeglądarka odwiedza stronę internetową, wysyła żądanie do serwera, a ten odpowiada komunikatem, który informuje o stanie tego żądania.

Dlatego Gary nazwał kody 301 i 404 kodami stanu.

Ponieważ są to odpowiedzi serwera, są również nazywane kodami odpowiedzi. Technicznie rzecz biorąc, są to jednak kody statusu, ponieważ standardy HTML ustalone przez World Wide Web Consortium (W3C) nazywają je kodami statusu.

Istnieje pięć rodzajów kodów stanu:

„1xx (informacyjne): Odebrano żądanie, proces trwa

2xx (powodzenie): żądanie zostało pomyślnie odebrane, zrozumiane i zaakceptowane

3xx (Przekierowanie): Należy podjąć dalsze działania w celu zrealizowania żądania

4xx (Błąd klienta): Żądanie zawiera złą składnię lub nie może zostać zrealizowane

5xx (błąd serwera): Serwer nie spełnił pozornie prawidłowego żądania”

W pytaniu użyto słów „strony błędów 404”, prawdopodobnie dlatego, że są one powszechnie nazywane błędami 404. Jednak same strony nie są błędne.

Występuje po prostu błąd, ponieważ strony nie można znaleźć. Serwer odpowiada wtedy kodem stanu 404 (nie znaleziono strony).

Powszechne używanie słowa „błąd” w odniesieniu do 404 spowodowało mylne przekonanie, że odpowiedzi 404 są złe.

Jednak to nieprawda, odpowiedź 404 nie jest ani dobra, ani zła, to po prostu informacja, że strona nie została odnaleziona.

Zgodnie z W3C:

„Kod stanu 404 (nie znaleziono) wskazuje, że serwer nie znalazł aktualnej reprezentacji docelowego zasobu lub nie chce ujawnić, że taka istnieje.

Kod statusu 404 nie wskazuje, czy brak reprezentacji jest tymczasowy czy trwały…”

Inny zaufany i autorytatywny źródło informacji, Mozilla Web Docs, definiuje kod stanu 404 w ten sposób:

„Kod stanu odpowiedzi HTTP 404 Not Found wskazuje, że serwer nie może znaleźć żądanego zasobu.

…Kod stanu 404 wskazuje tylko, że zasób nie istnieje: nie określa, czy jest to brak tymczasowy, czy też trwały”.

To wszystko wyjaśnia, dlaczego Gary Illyes stwierdził, że „kody statusu 404 są całkowicie nieszkodliwe…”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *