Bard Logo

Między wieloma potencjalnymi zastosowaniami Barda, narzędzie to może stanowić potężne wsparcie dla specjalistów SEO, którzy chcą przeanalizować i zrozumieć aktualizacje algorytmów Google oraz zidentyfikować konkretne zalecenia dla dotkniętych stron.

Bard jest wyjątkowo skoncentrowany na tym, aby pomóc w interpretowaniu aktualizacji algorytmów dzięki swojemu dostępowi do internetu, zdolności do generowania informacji w czasie rzeczywistym oraz bezpośredniego połączenia z zasobami Google. Te funkcje są bezcenne w branży, gdzie czas odgrywa kluczową rolę.

Zrozumienie ograniczeń Barda

Bard jest potężny, ale nie pozbawiony ograniczeń. Jednym z istotnych ograniczeń jest produkcja „halucynacji sztucznej inteligencji” (AI hallucinations).

Halucynacje AI występują, gdy model AI generuje wnioski, które mogą wydawać się trafne, ale opierają się na wzorcach lub powiązaniach, które nie są rzeczywiście odzwierciedleniem danych z prawdziwego świata.

Google Bard

W kontekście SEO oznacza to, że Bard może dostarczać zaleceń, które wydają się logiczne, ale nie idealnie zgrywają się z rzeczywistym wynikiem strony internetowej lub narzędziami, do których Bard ma dostęp.

Na przykład, w testach algorytmicznych do tego artykułu poprosiłem Barda o zbadanie wskaźnika odbicia witryny klienta w związku z aktualizacją pomocnych treści we wrześniu 2023 roku. Bard twierdził, że ma dostęp do Google Analytics, ale dostarczył nieprecyzyjne metryki. W innych testach Bard twierdził, że ma dostęp do płatnych narzędzi, takich jak Semrush i Sitebulb.

Specjaliści SEO muszą wykazać się osą i polegać na swojej wiedzy, krzyżując wnioski Barda z innymi źródłami danych, aby zapewnić wiarygodność swoich zaleceń. Przykładem może być generowanie chronologii, jak najnowsze aktualizacje algorytmów mogły wpłynąć na Twoją stronę. Za pomocą prostego polecania Bard może dostarczyć chronologię ostatnich aktualizacji algorytmów.

Chociaż to informacja łatwo dostępna, możemy zacząć dostrzegać umiejętności analityczne Barda, ulepszając nasze polecenia.

Polecenie: „Podaj pełną listę aktualizacji algorytmów z 2023 roku. Dla każdej aktualizacji opisz, w jaki sposób mogła wpłynąć na ranking stron takich jak [WSTAW NAZWĘ DOMENY] i dlaczego miała taki wpływ. Podaj rozmiar wpływu na wszystkie wyniki wyszukiwania dla każdej aktualizacji.”

Rozszerzone polecenie wymaga od Barda analizy, w jaki sposób te aktualizacje algorytmów mogły lub mogą wpłynąć na Twoją stronę. Zachowując ten wyższy poziom, możemy zauważyć trendy na poziomie branżowym, które mogą wpłynąć na Twoje pozycje w rankingu.

Następnie wyniki Barda można wykorzystać do generowania hipotez na temat wpływu aktualizacji algorytmów. Te hipotezy można przetestować, korzystając z danych na żywo, takich jak ruch z Google Analytics oraz dane rankingowe z Google Search Console lub Semrush.

„DLACZEGO” jest tu istotne, aby zrozumieć logiczne uzasadnienie wniosków Barda. Pytając o to, skłaniasz go do zagłębiania się w mechanikę wpływu każdej aktualizacji. To z kolei prowadzi do konkretnych zaleceń.

Głębsze zanurzenie w aktualizacje algorytmów:

Praktyczny przykład:

Po wygenerowaniu chronologii aktualizacji algorytmów i ocenie ich ogólnego wpływu, można użyć kolejnych poleceń i danych na żywo z Semrush, Google Analytics, Google Search Console lub innych narzędzi SEO, aby zagłębić się w dane i zrozumieć wszelkie wahania w ruchu i pozycji w rankingu – zarówno pozytywne, jak i negatywne.


Pierwszym krokiem po zbadaniu algorytmu w Bardzie jest określenie, które dodatkowe źródła danych wzbogacą analizę

W tym praktycznym przykładzie, badając wpływ aktualizacji algorytmów na stacjakultura.pl, skorzystamy z możliwości Semrush, wszechstronnego narzędzia SEO zdolnego dostarczyć istotne dane rankingowe i wglądy w modelowanie ruchu.

Semrush doskonale dopasowuje aktywność algorytmów wyszukiwania do trendów słów kluczowych na stronie internetowej. Narzędzie Semrush Sensor monitoruje silniki wyszukiwania pod kątem zmienności i odzwierciedla te wahania na wykresie trendów wraz z całkowitą liczbą słów kluczowych, na których zajmuje miejsce Twoja strona.

Daty oznaczające wysoką aktywność w silnikach wyszukiwania, wskazujące na zmianę algorytmu, są widoczne za pomocą ikony czerwonego komentarza. Poprzez połączenie tych danych z wnioskami zebranymi w poprzednim rozdziale, uzyskujemy cenny punkt widzenia na to, w jaki sposób te aktualizacje wpłynęły na pozycje Merrell.com w wynikach wyszukiwania.

pexels oleksandr p 9822732

Następnie możemy skorzystać z kolejnych poleceń, aby zidentyfikować kroki do podjęcia.

Analiza danych i tworzenie kolejnych poleceń

Badanie ostatnich sześciu miesięcy rankingowych słów kluczowych dla stacjakultura.pl ujawnia pozytywny trend, bez zauważalnych negatywnych skutków aktualizacji algorytmów. Warto zauważyć, że wrześniowa aktualizacja algorytmu z 2023 roku znacząco poprawiła wyniki.

Aby lepiej zrozumieć ten pozytywny wpływ i zidentyfikować trwające możliwości optymalizacyjne, skorzystamy z kolejnych poleceń przy użyciu Barda.

Polecenie: „Po Wrześniowej Aktualizacji Pomocnych Treści 2023 roku liczba rankingowych słów kluczowych dla merrell.com znacząco wzrosła. Podaj więcej informacji na ten temat. Wzrost ogólnie wyniósł od 142 tys. we wrześniu 2023 roku do 209 tys. słów kluczowych w listopadzie 2023 roku. Wyjaśnij, w jaki sposób ta aktualizacja wpłynęła na głównych konkurentów. Przedstaw dodatkowe zalecenia w celu dalszej poprawy pozycji w rankingu.”

Poprzez to polecenie Bard ujawnia czynniki przyczyniające się do wzrostu wydajności, którego doświadczyła Merrell.com, i przygotowuje grunt do trwającej poprawy. Niemniej jednak udzielane wskazówki są na wyższym poziomie i nie zawsze są praktyczne do zastosowania.

Zagłębmy się głębiej. Jak zbudować strategiczny proces SEO

Zamykanie pętli przy użyciu praktycznych wniosków
Aby pełnię naszej strategii SEO zakończyć i podnieść naszą obronę przed aktualizacjami algorytmów, praktyka inżynierii poleceń pojawia się jako kluczowy element.

Obejmuje to głębsze zagłębianie się i udoskonalanie wcześniejszych poleceń, aby odkryć subtelne spojrzenia i dalej precyzować swoją strategię.

Polecenie: „Wskazówki dostarczone wcześniej są solidne, ale wydają się dość ogólne. Podaj konkretne zalecenia dotyczące tego, jak StacjaKultura.pl może nadal osiągać pozytywny wzrost organiczny w obliczu Wrześniowej Aktualizacji Pomocnych Treści 2023 roku. Rozważ przyjrzenie się witrynom konkurencyjnym w poszukiwaniu konkretnych treści, które rozwijają się dobrze na tym rynku.”

To ostatnie polecenie konstruuje klarowną ścieżkę do osiągnięcia długotrwałego sukcesu SEO po Wrześniowej Aktualizacji Pomocnych Treści Google z 2023 roku:

 1. Twórz więcej treści „jak zrobić”: Dopasuj się do potrzeb swojej publiczności, oferując wartościowe treści instruktażowe.
 2. Opracowuj treści porównawcze produktów: Pomagaj użytkownikom podejmować świadome decyzje, porównując swoje produkty z konkurencją.
 3. Twórz dogłębne recenzje: Dostarczaj wyczerpujących, bezstronnych recenzji, aby prowadzić konsumentów.
 4. Wspieraj lokalne treści: Dostosuj swoje treści do lokalnych odbiorców, zwiększając ich istotność.
 5. Optymalizuj dla długich fraz kluczowych: Zbieraj konkretne zapytania wyszukiwania z mniejszą konkurencją.
 6. Buduj wysokiej jakości backlinki: Wzmocnij autorytet i wiarygodność swojej witryny cennymi linkami zewnętrznymi.
  Te zalecenia są zgodne z najlepszymi praktykami SEO, ale Bard konsoliduje je i dostosowuje do unikalnych cech Twojej marki oraz wniosków na temat konkurentów. Ważne jest, aby traktować te zalecenia jak elastyczne narzędzia.

Z tymi wnioskami możesz stworzyć solidną strategię SEO dostosowaną do poprawy wyników organicznych i skutecznego przemieszczania się przez każdą aktualizację algorytmu.

Bard i przyszłość aktualizacji algorytmów
Pozostanie na wyprzedzeniu aktualizacji algorytmów Google to konieczność dla sukcesu SEO. Bard, nasz niezawodny towarzysz zasilany przez Google, odgrywa kluczową rolę w tej misji.

Dzięki bezpośredniemu dostępowi do zasobów Google i żywemu dostępowi do internetu Bard może dostarczyć przemyślanej analizy wpływu aktualizacji algorytmów Google na strony, takie jak twoja.

Pomyśl o analizie algorytmu jak o podejściu lejka.

 1. Zaczynamy od szerokiego spojrzenia na to, jak te aktualizacje wpływają na ogół internetu.
 2. Następnie przybliżamy, aby zobaczyć, jak one konkretne wpłynęły na Twoją witrynę.
 3. Wreszcie, dzięki pomocy Barda, identyfikujemy strategie do natychmiastowego uniknięcia negatywnych skutków i skierowania wyników ku pozytywnym.

Choć Bard może być niezawodnym partnerem, zawsze bądź świadomy ograniczeń sztucznej inteligencji i weryfikuj wszelkie zalecenia na podstawie swojej wiedzy i dostępnych danych.

Pamiętając o tym, możesz przejąć kontrolę nad strategią SEO, wykorzystując moc sztucznej inteligencji i Barda, aby szybko zrozumieć i reagować na zmiany algorytmów Google.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *