web page 6271951 1920

W dzisiejszym świecie cyfrowym, gdzie dostępność i optymalizacja pod kątem wyszukiwarek (SEO) stają się coraz ważniejsze, kluczowe jest zrozumienie, jak skutecznie łączyć te dwa aspekty na stronach internetowych.

W tej serii artykułów skupimy się na najlepszych praktykach wewnętrznego linkowania, które nie tylko poprawiają dostępność treści dla wszystkich użytkowników, w tym osób z różnymi niepełnosprawnościami, ale także wspierają wysiłki SEO.

Przyjrzymy się, jak podejście zorientowane na dostępność może naturalnie prowadzić do lepszej optymalizacji SEO, i dlaczego podejście odwrotne nie zawsze przynosi takie same korzyści. Od unikania hiperłącz w nagłówkach po rozwiązywanie problemów z błędami 404, przejdziemy przez szereg wskazówek, które pomogą Ci ulepszyć Twoją stronę internetową zarówno dla użytkowników, jak i wyszukiwarek.


1. Wykorzystaj jasny i opisowy tekst kotwiczący

Jasny i opisowy tekst kotwiczący (tzw. tekst linku) to kluczowy element dostępności strony internetowej. Tekst ten służy jako przewodnik, kierując użytkowników do oczekiwanej zawartości po aktywacji linku. Bez jasnych opisów użytkownicy mogą napotkać na problemy z nawigacją, szczególnie ci korzystający z czytników ekranu.

Stephanae McCoy, założycielka Bold Blind Beauty, zauważa: „Niejasne teksty kotwiczące, takie jak 'kliknij tutaj’ czy 'czytaj więcej’, nie dostarczają żadnego kontekstu. Jest to szczególnie problematyczne dla użytkowników czytników ekranu, którzy nie mają bezpośredniego dostępu do otaczającej treści, mogącej dostarczyć dodatkowych wskazówek dotyczących celu linku. Nieopisowe teksty linków mogą zmienić przeglądanie w serię nieoczekiwanych wyników i pogorszyć jakość odbioru przez użytkowania.”

Jako ćwiczenie, warto zastosować technikę rozmycia tekstu wokół linku, tak aby widoczny był tylko sam tekst kotwiczący. Następnie zastanów się: czy tekst kotwiczący jasno wskazuje, o czym jest następna strona?

Jak to zaimplementować?

Wybieraj opisowe frazy, które jasno określają zawartość linku. Ułatwi to użytkownikom zrozumienie, czego mogą się spodziewać, zwiększając ich zaufanie.

Można również wykorzystać atrybuty ARIA-label, które dostarczają dodatkowego kontekstu dla użytkowników czytników ekranu, zastępując tekst kotwiczący bardziej znaczącą wartością.


2. Dopasuj tekst kotwiczący do intencji użytkownika

Dopasowanie tekstu kotwiczącego do intencji użytkownika jest ważne dla przejrzystego doświadczenia przeglądania. Użytkownicy, klikając na link, mają oczekiwania oparte na opisie tekstu kotwiczącego. Jeśli wynikająca treść nie jest zgodna z tymi oczekiwaniami, może to prowadzić do złego doświadczenia użytkownika.

Alice Rowan, copywriterka stron internetowych i konsultantka SEO, mówi: „Tekst kotwiczący to prawdopodobnie najważniejsza część wewnętrznego linkowania, więc trzeba to robić właściwie. Co mówi użytkownikowi 'kliknij tutaj’? Wyszukiwarkom? Ludziom korzystającym z czytników ekranu? Absolutnie nic.”

Jak to zaimplementować?

Regularnie audytuj wewnętrzne linki, aby upewnić się, że prowadzą do odpowiedniej, oczekiwanej treści. Zapewnij, że linki spełniają obietnice, budując zaufanie i poprawiając ogólne doświadczenie użytkownika.


3. Unikaj przeładowania stron linkami

Strona przeładowana linkami może być wizualnie chaotyczna i poznawczo przytłaczająca. Dla użytkowników z zaburzeniami uwagi rozróżnianie wielu linków może być wyzwaniem, prowadząc do zmęczenia i frustracji.

Użytkownicy z neurodywergencją mogą czuć się zdezorientowani na stronie zbyt wieloma linkami, co utrudnia efektywne przetwarzanie informacji. Dla użytkowników czytników ekranu nadmiar linków może być również problematyczny, gdyż technologia wspomagająca odczytuje każdy link.

Dobre praktyki SEO zalecają mniej niż 100 linków na stronę, ale podejście skoncentrowane na użytkowniku sugeruje około 25-30 linków. To pomaga w poprawie przejrzystości i nawigowalności strony.

Jak to zaimplementować?

Bądź rozważny w linkowaniu. Zamiast łączyć każde możliwe słowo kluczowe, skup się na linkowaniu istotnych, wartościowych treści, które poprawiają zrozumienie użytkownika lub oferują możliwości do głębszego eksplorowania.

4. Wskazuj linki otwierające się w nowym oknie

Linki otwierające się w nowym oknie lub zakładce mogą wprowadzać niespodziewane zachowania, które mogą być dezorientujące. Taka nagła zmiana jest niemal równoznaczna z przeniesieniem rozmowy do innego pokoju bez ostrzeżenia. Dla użytkowników korzystających z czytników ekranu lub dla osób neurodywergentnych, takie niespodzianki mogą zakłócić całe doświadczenie przeglądania.

Raghavendra Satish Peri, założyciel DigitalA11Y, stwierdza: „Użytkownicy czytników ekranu mogą nie zdać sobie sprawy, że otworzyło się nowe okno lub zakładka. Mogą kontynuować nawigację, jakby byli nadal na pierwotnej stronie, co prowadzi do zamieszania”.

Użytkownicy z niepełnosprawnościami ruchowymi mogą mieć trudności z przełączaniem się między oknami lub zakładkami, co czyni doświadczenie uciążliwym.

Jak to zaimplementować?

Używaj wizualnych i/lub tekstowych wskaźników, aby informować użytkowników, że link otworzy się w nowym oknie lub zakładce. Można to zrobić, dodając frazy takie jak „(otwiera się w nowej zakładce)” do tekstu linku lub używając wyraźnych ikon obok linku. Wskazując, kiedy linki otwierają się w nowym oknie lub zakładce, promujesz przejrzystość i przewidywalność w doświadczeniu użytkownika.


5. Używaj łatwo rozpoznawalnych stylów linków

Widoczność i odróżnialność linków są ważne, aby zachęcić użytkowników do ich identyfikowania i interakcji. Jeśli linki zlewają się z regularnym tekstem i nie są łatwo odróżnialne, może to utrudniać nawigację i powodować przeoczenie ważnych ścieżek.

Denis Boudreau, założyciel Inklusiv i Dyrektor ds. Szkoleń w Deque Systems, zauważa: „Dla użytkowników z niską wizją lub zaburzeniami widzenia barw, nierozróżnialne linki stają się prawie niewidoczne. Linki muszą mieć stosunek kontrastu kolorów co najmniej 3:1, aby się wyróżniały”.

Podobnie, osoby z zaburzeniami uczenia mogą mieć trudności z niestandardowym lub niespójnym stylem linków, co dodaje dodatkowej warstwy złożoności do ich doświadczenia przeglądania.

Jak to zaimplementować?

Linki powinny mieć jednolity styl na całej stronie internetowej. Zdolność dostrzegania linku zależy od różnych modalności, takich jak określony kolor, podkreślenie lub inna wizualna obróbka. Zachowanie spójności pomaga użytkownikom szybko identyfikować linki, niezależnie od tego, gdzie się na stronie znajdują.

Upewnij się również, że używasz kontrastu kolorów 3:1, aby wybrany kolor kontrastował z otaczającym tekstem, a także spełniał kontrast 4,5:1 względem tła. Tekst hiperłącza powinien również zmieniać kolor i/lub styl, gdy fokus zostanie na nim ustawiony.


6. Użyj nawigacji typu breadcrumb

Nawigacja typu breadcrumb to wtórny system nawigacji, który wyświetla lokalizację użytkownika na stronie internetowej oraz ścieżkę, którą podążał, aby ją osiągnąć. Wizualnie przedstawiana jako ślad linków, zazwyczaj na górze strony, nawigacja breadcrumb pozwala użytkownikom szybko zrozumieć ich obecną pozycję i sposób, w jaki wiąże się ona z szerszą strukturą witryny.

Dla użytkowników czytników ekranowych breadcrumbs zapewniają szybki przegląd miejsca, w którym znajduje się bieżąca strona w strukturze witryny. Oferuje alternatywną metodę nawigacji, pozwalając tym użytkownikom skakać do sekcji wyższego poziomu bez konieczności cofania się przez wiele stron.

Breadcrumb powinny być statyczne, nie dynamiczne. Jest to ważne dla osób neurozróżnicowanych ze względu na ich spójność i przewidywalność, co pomaga utrzymać orientację na stronie. Ten stały format zmniejsza obciążenie poznawcze, zapewniając jasną, niezmienną ścieżkę, co ułatwia przetwarzanie informacji.

„Statyczne breadcrumb zapewniają spójną strukturę nawigacji, co jest kluczowe dla użytkowników neurozróżnicowanych. Ta funkcja zmniejsza obciążenie poznawcze, pozwalając użytkownikom wrócić do stron wyższych w strukturze witryny, takich jak kategorie nadrzędne. Ta jasna, niezmienna ścieżka pomaga użytkownikom wydostać się z 'króliczych nor’ i wrócić do poprzedniej strony lub kategorii,” według Jacka Chambers-Warda, współzałożyciela Neurodivergents in SEO i Managera ds. Marketingu i Partnerstw w Candour.

Jak wdrożyć

Breadcrumb powinny być łatwe do znalezienia, zazwyczaj na górze strony internetowej, i powinny być wizualnie odróżnione od innych treści. Upewnij się, że każdy segment ścieżki breadcrumb jest połączony linkiem, z wyjątkiem bieżącej strony, umożliwiając użytkownikom łatwy powrót do poprzednich sekcji lub stron.

Upewnij się, że breadcrumb są semantycznie oznaczone, używając odpowiednich elementów HTML i ról ARIA, aby czytniki ekranowe mogły je poprawnie interpretować.

7. Użyj globalnej statycznej nawigacji

Globalna statyczna nawigacja odnosi się do stałego zestawu opcji nawigacji, które pozostają niezmienione na wszystkich stronach witryny. Zwykle znajdująca się na górze witryny lub po boku, ta nawigacja zapewnia stabilne i przewidywalne menu, gwarantując, że użytkownicy zawsze mają znajomy zestaw opcji, które pomagają im poruszać się po witrynie.

Przedsiębiorstwa czasami dostosowują górną nawigację na podstawie interakcji użytkowników z różnych powodów. Może to obejmować zwracanie uwagi na konkretne produkty, usługi lub treści, w oparciu o to, co uważają, że użytkownik może być zainteresowany. Chociaż dynamiczna nawigacja może przynosić korzyści, zmiany te czasami mogą komplikować doświadczenie użytkownika, zwłaszcza jeśli zakłócają spójność lub przewidywalność witryny.

„Niektórzy użytkownicy neurozróżnicowani, tacy jak osoby z dysleksją i ci z niepełnosprawnościami wpływającymi na pamięć, szczególnie korzystają ze statycznej nawigacji. Jeśli użytkownik musi regularnie uczyć się na nowo lub dostosowywać się do nowych układów nawigacji na każdej stronie, może to być dezorientujące.” według Billie Geeny Hyde, założycielki Uptake Agency i członkini społeczności Neurodivergents in SEO.

Poziom wysiłku potrzebny do zrozumienia i nawigacji po stronie internetowej powinien być minimalny, a jeśli Twoja strona jest trudna w nawigacji, użytkownicy z niepełnosprawnościami prawdopodobnie będą szukać alternatyw. Wiele osób z niepełnosprawnościami jest niezwykle lojalnych wobec marek, które priorytetowo traktują dostępność.

Jak wdrożyć

Przyjęcie spójnego globalnego menu nawigacyjnego na całej stronie internetowej zapewnia użytkownikom stabilną, znajomą kotwicę. Ta spójność zmniejsza obciążenie poznawcze i zwiększa efektywność nawigacji.

Kolejność linków powinna być przewidywalna, logiczna i intuicyjna. Powinna zawierać linki do najważniejszych lub najczęściej odwiedzanych sekcji witryny, zapewniając użytkownikom szybki dostęp do kluczowych obszarów.

Oczywiście, oto tłumaczenie:


8. Unikaj umieszczania hiperłączy w nagłówkach

Nagłówki odgrywają kluczową rolę w organizowaniu treści i prowadzeniu użytkowników przez strukturę strony internetowej. Działają jak znaki drogowe lub spis treści, pomagając użytkownikom zrozumieć hierarchię i przepływ informacji. Kiedy nagłówki są połączone hiperłączem, dla niektórych użytkowników może to zakłócić tę strukturę organizacyjną, utrudniając nawigację i zrozumienie treści.

Dla użytkowników czytników ekranowych nagłówki są szczególnie ważne. Wynika to z faktu, że użytkownicy często nawigują, przechodząc od jednego nagłówka do następnego, aby szybko przeskanować i zrozumieć układ treści. Hiperłącza w nagłówkach mogą zakłócić ten rytm, ponieważ użytkownik może niespodziewanie znaleźć się na nowej stronie lub sekcji, nie mając zamiaru opuszczać bieżącej strony.

Warto jednak zauważyć, że opinie użytkowników czytników ekranowych na ten temat różnią się. W rozmowach z różnymi użytkownikami podczas przygotowywania tego artykułu, niektórzy nie zgłaszali zakłóceń spowodowanych przez hiperłącza w nagłówkach, podczas gdy inni uznawali je za bardzo uciążliwe. Ta mieszana odpowiedź jest powodem zawarcia tego punktu.

Jak wdrożyć

Jako ogólna zasada, nagłówki powinny być wolne od linków. Zapewnia to, że spełniają one swoją główną funkcję strukturyzowania treści, nie dodając potencjalnych komplikacji.

Jeśli istnieje potrzeba podania linku związanego z tematem nagłówka, lepiej umieścić ten link w tekście bezpośrednio po nagłówku. To podejście utrzymuje jasność nagłówka, jednocześnie oferując link.

9. Rozwiąż błędy 404

Zerwane linki są cyfrowym odpowiednikiem ślepych zaułków. Przerywają one podróż użytkownika, prowadząc do frustracji.

Powszechnie znane jako błąd „Strony Nie Znaleziono”, występują one, gdy użytkownik próbuje uzyskać dostęp do strony internetowej, której nie ma na serwerze. Błędy te mogą wynikać z usunięcia strony, zmiany adresu URL bez odpowiedniego przekierowania lub błędnego wpisania adresu URL.

„Z punktu widzenia dostępności, błędy 404 mogą być szczególnie zakłócające, ponieważ przerywają rytm nawigacji przez stronę internetową. W niektórych przypadkach może być trudno wrócić do znajomego punktu, co może skutkować porzuceniem witryny. Może to negatywnie wpłynąć na markę, zaufanie i wiarygodność Twojej strony internetowej,” według Nasreen Bhutty, Dyrektora ds. Komunikacji w Bold Blind Beauty.

Jak wdrożyć

Użyj narzędzi i regularnych audytów, aby upewnić się, że wszystkie wewnętrzne linki prowadzą do aktywnych, odpowiednich stron. Jeśli użytkownik trafi na stronę 404, upewnij się, że wiadomość jest jasna i zawiera wskazówki co do dalszych kroków, w tym pasek wyszukiwania, link powrotny do strony głównej lub listę popularnych miejsc.

Zapewnij także możliwość zgłaszania zerwanych linków lub napotkanych problemów przez użytkowników. Ta informacja zwrotna może pomóc w szybszym identyfikowaniu i rozwiązywaniu błędów.

10. Ogranicz użycie przekierowań

Przekierowania to narzędzia, które automatycznie przenoszą użytkowników z jednego adresu URL na inny. Chociaż mogą być cenne w niektórych sytuacjach, takich jak kierowanie użytkowników ze zdezaktualizowanych treści do ich nowszej wersji, nadmierne lub nieprawidłowo zaimplementowane przekierowania mogą stanowić wyzwanie dla dostępności.

Kiedy link niespodziewanie przenosi użytkownika do innego miejsca, może to powodować dezorientację. Może to być szczególnie zaskakujące dla użytkowników czytników ekranowych, którzy mogą znaleźć się na stronie, której się nie spodziewali, nie rozumiejąc dlaczego. Dla osób z niektórymi zaburzeniami poznawczymi może być trudno zrozumieć zmianę kontekstu, która występuje w przypadku przekierowań, prowadząc do frustracji.

Jak wdrożyć

Najlepiej unikać przekierowań, ponieważ pomoże to w szybszym ładowaniu strony. Używaj ich tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. Jeśli zmieniłeś strukturę URL lub przeniosłeś treści, zaktualizuj wewnętrzne linki, aby wskazywały bezpośrednio na nową lokalizację, zamiast polegać na przekierowaniach. Jeśli przekierowania są nieuniknione, upewnij się, że są szybkie i nie łącz kilku przekierowań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *